Dan Iversen

Profile

Dan Iversen

Senior Captain

Next rank: Chief Captain
24%
  • Country
  • Employed Since 8 Feb 2018
  • Current Location SVO/UUEE
December 2018 Tour
January 2019 Tour
February 2019 Tour
March 2019 Tour
April 2019 Tour
September 2019 Tour
October 2019 Tour
November 2019 Tour
December 2019 Tour
January 2020 Tour
February 2020 Tour
March 2020 Tour
June 2020 Tour
July 2020 Tour
August 2020 Tour
September 2020 Tour

Awards

Destinations

100 Unique Destinations

Tours

SkyTeamHub Tour
Around Tourthe World
AsiaTour
EuropeTour 2017
EuropeTour 2019
West CoastUSA Tour
Central and SouthTourAmerica
Largest AirportTour
TransatlanticTour
Formula 1Tour
Milk RunTour
Middle EastTourand Southern Asia
European LCCTour

Aircraft Tours

B767Tour
B747Tour
A319Tour
A320Tour
A321Tour

Airbus Captain

A320Captain
A330Captain

Boeing Captain

B737Captain
B747Captain
B767Captain
B777Captain
B787Captain

Other Aircraft Captain

E-JetCaptain