Antonio Vazquez

Profile

Antonio Vazquez

Senior Captain

Next rank: Chief Captain
8%

May 2018 Tour

June 2018 Tour

737 Captain

747 Captain

767 Captain

777 Captain

787 Captain

A320 Captain

A330 Captain

A350 Captain

A380 Captain

MD-80 Captain

DC-10 Captain

737 Tour

747 Tour

767 Tour

A350 Tour

A380 Tour

MD80 Tour

DC-10 Tour

SkyTeam Hub Tour

USA Tour

Europe Tour 2017

West Coast USA Tour

East Coast USA Tour

Central and South America Tour

Around the World Tour

Cargo Ops Tour

25 Unique Destinations

50 Unique Destinations

100 Unique Destinations

  • Country
  • Employed Since 6 Mar 2018
  • Current Location MEX/MMMX

Flown Routes

Aircraft usage

Airline usage