Ruud van der Linden

Profile

Ruud van der Linden

Senior Captain

Next rank: Chief Captain
65%
Elite Lifetime Member
July 2019 Tour
August 2019 Tour
September 2019 Tour
November 2019 Tour
September 2020 Tour

Awards

Destinations

250 Unique Destinations

Tours

SkyTeamHub Tour
Let's takeToura vacation
Cargo OpsTour
Cargo OpsTour 2020
Around Tourthe World
Around in 80 daysthe World
Mega CitiesTour
USATour
AsiaTour
EuropeTour 2017
EuropeTour 2019
AfricaTour
OceaniaTour
South AmericaTour
East CoastUSA Tour
West CoastUSA Tour
Central and SouthTour 2020America
Central and SouthTourAmerica
Largest AirportTour
East to Westto East
TransatlanticTour
TransatlanticTour 2020
TranspacificTour
Trans EurasiaTour
ChallengingTourApproaches
PeninsulaTourIberian
Around Tour 2020the World
Formula 1Tour
Milk RunTour
Middle EastTourand Southern Asia
European LCCTour
Indonesian LCCTour

Airline Tours

Tour
Summer 2020 Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour

Aircraft Tours

B717Tour 2020
B737Tour 2020
B737Tour
B757Tour
B747Tour
B777Tour
B777Tour 2020
B787Tour
B787Tour 2020
A318Tour
A319Tour
A320Tour
A321Tour
A320Tourfamily
A330Tour
A330Tour 2020
A350Tour
A350Tour 2020
A380Tour
A380Tour 2020
A320Tour 2020

Airbus Captain

A320Captain
A330Captain
A340Captain
A350Captain
A380Captain

Boeing Captain

B737Captain
B747Captain
B757Captain
B767Captain
B777Captain
B787Captain

Other Aircraft Captain

E-JetCaptain